الهی سرمستم از این همه نعمت تو

گروه مهندسی برق(Amperage_PBR) - بخش مطالب علمی

شرح عملی آزمایش اتصال کوتاه و بی باری ترانسفورماتور یکفاز
ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۸   کلمات کلیدی: آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتور در فشار ضعیف ،آزمایش مدار باز ترانسفرماتوردر فشار قوی ،مدار معادل ترانسفورماتور ،آزمایش اتصال کوتاه در فشار ضعیف

   دراین آزمایش یک ترانسفورماتور تکفاز با هدف تعیین مدار معادل ترانسفورماتورهمچنین رفتار ترانسفورماتور به ازای بار اهمی مورد آزمایش قرار می گیرد.

آزمایش مدار باز:از این آزمایش تلفات هسته ترانسفورماتور به دست می آید.

آزمایش اتصال کوتاه:از این آزمایش تلفات مسی سیم پیچ ها به دست می اید.

  از دو آزمایش فوق مدار معادل ترانسفورماتور به دست می آید. برای آن که بتوان رفتار یک ترانسفورماتور را به سادگی بررسی نموده و محاسبات مربوط به آن را به راحتی انجام داد از مدار معادل که شامل یک مدار الکتریکی متصل به یک ترانسفورماتور ایده آل است استفاده می شود.برای مشاهده ادامه مطلب بروی ادامه کلیک نمایید: